TIMGIATOT.VN

Ứng dụng tìm kiếm và So Sánh Giá

Sự khác biệt giữa Ứng dụng Chữ ký Điện tử và Ứng dụng Chữ ký Kỹ thuật số

17/06/2021

TIMGIATOT.vn

136


Trong một thế giới mà số hóa đang chiếm lĩnh nhiều thứ, có rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật đang bị nhầm lẫn. Hai trong số các thuật ngữ này là Chữ ký điện tử và Chữ ký điện tử. Mặc dù cả hai chữ ký này đều được thực hiện trên tài liệu Kỹ thuật số nhưng ứng dụng của chúng hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều ứng dụng Chữ ký điện tử và Chữ ký điện tử có sẵn trực tuyến.

Trước khi tìm hiểu các thuật ngữ này, chúng ta nên biết những điểm khác biệt cơ bản giữa Chữ ký điện tử và ứng dụng Chữ ký điện tử .

Nếu bạn nghĩ rằng cả hai ứng dụng này đều có thể sử dụng các mục đích thay thế cho nhau thì bạn đã nhầm. Có sự khác biệt đáng kể khác nhau giữa cả hai dấu hiệu này.

Vì vậy, sự khác biệt chính mà các bạn phải biết về chữ ký này là ứng dụng của họ. Chữ ký số được sử dụng để bảo mật một tài liệu được ủy quyền bởi tổ chức kiến.

Tuy nhiên, Chữ ký điện tử được liên kết với hợp đồng kinh doanh mà bạn định ký.

Chữ ký điện tử-app-blog-2nd-image-docsignpro

Các tính năng chính về cả hai Chữ ký

Chữ ký Kỹ thuật số này

Một tính năng độc đáo được bao gồm trong chữ ký điện tử là khác nhau cho tất cả mọi người. Có nhiều chữ ký đặc biệt có thể số hóa như dấu vân tay.

Trong quá trình này, người đó phải có một số loại chứng chỉ mà họ có thể đính kèm với một tài liệu. Để tạo ứng dụng Chữ ký kỹ thuật số, các công ty phải nhận được ủy quyền từ một cơ quan có thẩm quyền xem xét dữ liệu công khai.

Mặc dù, Mục đích chính khác đằng sau dấu hiệu kỹ thuật số là xác nhận tính xác thực của tài liệu.

Chữ ký điện tử giúp xác minh danh tính của người gốc trên các giấy tờ hợp pháp. Nếu không có chữ ký điện tử, một người có kỹ năng điện tử có thể ôn hòa với tài liệu kỹ thuật số.

Các tính năng chính

 • Cung cấp nguồn gốc của tài liệu
 • Chứng minh tính xác thực của nó
 • Bảo vệ tài liệu kỹ thuật số của bạn khỏi nóng nảy
 • Nó sẽ giúp người nhận xác định danh tính cá nhân của người gửi và xác minh nó.

Ứng dụng chính cho chữ ký kỹ thuật số

 1. Chữ ký của Adobe
 2. Chữ ký của Microsoft

Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là một trong những biểu tượng hoặc biểu tượng giúp mọi người nhận ra công ty của bạn. Đó là dấu hiệu xác thực từ doanh nghiệp của bạn.

Do đó, ứng dụng chữ ký điện tử tốt nhất sử dụng thông tin chi tiết của công ty để tạo ra một chữ ký hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn.

Tính năng chính mà chữ ký điện tử có là đánh dấu các tài liệu kinh doanh của bạn bằng con dấu kỹ thuật số.

Tuy nhiên, có nhiều ứng dụng chữ ký điện tử trực tuyến khác nhau cung cấp cho bạn tùy chọn để cá nhân hóa chữ ký điện tử của bạn. Chữ ký này có thể được sử dụng trong các thỏa thuận và hợp đồng khác nhau có liên quan đến chúng. Chữ ký này cũng sẽ giúp nhiều đối tác mù về mặt pháp lý trong một hợp đồng.

Do đó, In E-signature, bạn có thể cá nhân hóa thiết kế theo sở thích của mình. Bạn có thể sử dụng chữ ký này để thực hiện một thỏa thuận pháp lý. Tuy nhiên, nếu bạn đang thực hiện giao dịch với một đối tác và cả hai đối tác đã đồng ý hoàn thành các điều khoản nhất định.

Do đó các chữ ký điện tử này sẽ đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đó.

Các tính năng chính

 • Xác minh các tài liệu kinh doanh
 • Không được ủy quyền bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào nhưng có giá trị xác thực về kinh doanh
 • Bao gồm bảo mật và bảo trì thấp.
 • Cũng có thể có một tính năng chữ ký được quét trong chúng
 • Nó không được xác minh bởi cơ quan chức năng
 • Nó có tính xác thực kém hơn chữ ký điện tử

Các ứng dụng chữ ký điện tử chính

 • Ủy thác chuyên nghiệp
 • DocUSign
 • DocSign
 • HelloSign
 • Dấu hiệu Adobe
 • Chữ ký bên phải

Kết thúc Phán quyết

Rất rõ ràng làm thế nào một số người bình thường có thể kết hợp cả hai thuật ngữ này. Bây giờ, chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa cả hai thuật ngữ này.

Tuy nhiên, về cơ bản từ ứng dụng Kỹ thuật số, bạn có thể tạo chữ ký để xác minh tài liệu kỹ thuật số của mình. Mặc dù, điều này có nghĩa là chữ ký của bạn trước tiên sẽ được xác nhận bởi một số cơ quan có thẩm quyền.

Mặt khác, ứng dụng chữ ký điện tử sẽ giúp bạn tạo chữ ký tùy chỉnh cho doanh nghiệp của mình. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện các thỏa thuận kinh doanh hợp pháp có đóng dấu của công ty bạn.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh Chữ ký điện tử của mình nhưng không phải là chữ ký điện tử. Do đó, Bạn sẽ không cần bất kỳ loại ủy quyền nào từ cơ quan quản lý để thiết kế Chữ ký điện tử của Bạn.

Hy vọng rằng, điều này sẽ giúp bạn lưu ý những điểm khác biệt chính mà cả hai chữ ký này sở hữu.

Chia sẻ

Tin liên quan