updating

Giường Tầng 228

KÍCH THƯỚC: Rộng 146 x Dài 205 x Cao 180 (cm)

NỆM TẦNG TRÊN: 100 x 195 x 9+ (cm)

NỆM TẦNG DƯỚI: 140 x 195 x 9+ (cm)

MÀU SẮC: Trắng

CHẤT LIỆU: Gỗ thông New Zealand

SẢN XUẤT TẠI: Việt Nam